Darbs ar R

Darbu programmā ar var iedalīt vairākos darba posmos un pēc šāda principa ir arī veidotas pamācības šajā mājas lapā:

Darba uzsākšana

Datu struktūras

Darbs ar datiem

Grafiku veidošana

Statistiskās analīzes