Darba uzsākšana

Darba uzsākšanai programmā R noderīga informācija varētu būt par:

R instalācija

R paketes

Palīdzības iegūšana