R instalācija

Programma R ir pieejama gandrīz visām datoru platformām: Linux, MacOS un Windows

Lai instalētu programmu R, ir nepieciešams lejupielādēt Jūsu izmantotajai platformai atbilstošo R instalācijas failu no CRAN servera. Serveru adreses, kā arī citu informāciju var atrast mājas lapā http://www.R-project.org

Sākotnēji ir jāuzinstalē R-base pamatfails, kas ļauj veikt pamata statistiskās analīzes un zīmēt vienkāršus grafikus.

Lai iegūtu papildus iespējas programmā R, ir jāpievieno papildus paketes