R paketes

Programma R ir veidota tā, ka R-base satur tikai daļu no nepieciešamajām funkcijām, pārējās funkcijas ir pieejamas papildus paketēs. Šobrīd izveidoto pakešu skaits ir ap diviem tūkstošiem. Tās var uzinstalēt trīs veidos:

1) programmā R komandu rindā izvēlas Packages/Install package(s)... Tad izvēlas tuvāko serveri un paketes, kuras nepieciešams instalēt.

2) ja paketes pirms tam tika lejupielādētas datorā, tad izvēlas opciju Packages/Install package(s) from local zip files...

3) R komandu logā rakstot komandu install.packages(), un pēc tam izvēloties atbilstošo serveri un paketes, kuras nepieciešams instalēt.

Uzinstalētās paketes atrodas Jūsu datorā, bet tās automātiski netiek pievienotas darba sesijai. Lai izmantotu funkcijas no kādas paketes, katrā darba sesijā tā ir jāpievieno, ko var izdarīt ar funkciju library(), kurai iekavās norāda nepieciešamās paketes nosaukumu.