Darbs ar datiem

Darbam ar datiem programmā R var izdalīt vairākus etapus:

Datu importēšana

Datu eksportēšana

Datu atlasīšana

Datu kārtošana