Datu eksportēšana

Datu eksportēšanu veic ar funkciju write.table(), kurā jānorāda objekts, kuru vēlas eksportēt (x= ) , izveidojamā faila nosaukums un saite uz to (file=" "), kolonnu atdalītājs (sep=" "), decimālatdalītājs (dec=" ") un vai kolonnu nosaukumus iekļaut (col.names=TRUE vai FALSE).

> write.table(x = tabula1, file = "E:/Dati/tabula.txt", sep = "\t",
+ dec = ".", col.names = TRUE)