Datu tabula

Datu tabula ir divdimensionāla datu struktūra, kas var saturēt dažāda tipa datus atsevišķās kolonnās (visām kolonnām vienā datu tabulā ir jābūt ar vienādu garumu). Datu tabula tiek izveidota ar funkciju data.frame(). Funkcijas iekavās norāda kolonnu nosaukumus, kā arī datus, kas būs katrā no kolonnām. Dati var būt kā atsevišķi vektori, kas izveidoti jau iepriekš, vai arī datus var ierakstīt pašā funkcijā:

> y <- c(10, 12, 15, 11, 9, 8)
> paraug <- rep(x = c("AA", "BB", "CC"), each = 2)
> tabula <- data.frame(parauglaukums = paraug, skaits = y)
> tabula

  parauglaukums skaits
1      AA        10
2      AA        12
3      BB        15
4      BB        11
5      CC        9
6      CC        8

> tabula1 <- data.frame(parauglaukums = rep(x = c("AA", "BB", "CC"),
+ each = 2), skaits = c(9, 7, 5, 8, 9, 6))
> tabula1

  parauglaukums skaits
1      AA        9
2      AA        7
3      BB        5
4      BB        8
5      CC        9
6      CC        6