Grafiku veidošana

Programmā R iespējams veidot dažādus augstas kvalitātes grafikus. Grafiku veidošana notiek izmantojot divas sistēmas - tradicionālie grafiku un Trellis grafiki. Pamācība veidot par tradicionālo grafiku veidošanas sistēmu.

Lai programmā R izveidotu grafiku, no sākuma jāizvēlas kādu grafika tipu veidot un pēc tam, lai mainītu grafika izskatu, ir jāivēlas kādus parametrus mainīt un kādas vērtības izvēlēties.