Statistiskās analīzes

Programmā R ir iespējams veikt gandrīz jebkuru no statistikajām analīzēm. Šobrīd pamācība ir sagatavota par sekojošām analīzēm:

Statistiskie rādītāji

Normalitātes testi

T-tests

Korelācijas analīze

Dispersijas analīze

Regresijas analīze

Vilkoksona tests

Kruskal-Wallis tests