Latvijas Dendroekologu biedrība

Par mums

Valde

Statūti

Pasākumi

Projekti

Kontakti


Latvijas Dendroekologu biedrība (LDB) ir dibināta 2006. gada 29. septembrī ar mērķi veicināt dendroekoloģijas pētījumu attīstību Latvijā.

Mērķa sasniegšanai LDB ir izvirzījusi sev vairākus uzdevumus:

  • apvienot esošos denroekologus un iesaistīt savā darbībā jaunus dalībniekus;
  • veikt zinātniskos pētījumus un to koordināciju;
  • izveidot un uzturēt sakarus ar līdzīga profila organizācijām un zinātniskām iestādēm Latvijā un ārzemēs;
  • organizēt konferences, sapulces, seminārus;
  • publicēt zinātniskus, mācību un populārzinātniskus izdevumus;
  • veikt ekspertīzes, lasīt lekcijas un sniegt konsultācijas;
  • veikt citu profesionālo, publisko un saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar Statūtiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir nepieciešama biedrības mērķu īstenošanai.

Šobrīd LDB apvienojušies septiņi biedri un tiek gaidīti jauni, kuri būtu ieinteresēti LDB mērķa un uzdevumu sasniegšanā.

Copyright © 2009 Latvijas Dendroekologu biebrība

Pēdējās izmaiņas: 14.04.2016.