LatDendro 2009

Par konferenci

Programma

Reģistrācija

Dalībnieki

Ziņojumu kopsavilkumi


Konferences dalībnieki, kas reģistrējušies līdz 2009. gada 26. maijam

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

N.p.k. Vārds, uzvārds Institūcija Ziņojuma tēma
1 Didzis Elferts LU Bioloģijas fakultāte -----
2 Iluta Lūce LU Bioloģijas fakultāte Klimatisko faktoru ietekme uz parastās priedes radiālo pieaugumu kalcifilajā zāļu purvā
3 Oskars Zaļkalns LLU Meža fakultāte Gaisa piesārņojuma ietekme uz egļu audzēm Kurzemē
4 Raimonds Mežaks Valsts meža dienests, Ziemeļvidzemes virsmežniecība -----
5 Guntis Brūmelis LU Bioloģijas fakultāte Kokaudzes traucējumu un sukcesijas tendences Moricsalā
6 Māris Zunde LU Latvijas Vēstures institūts -----
7 Roberts Matisons LU Bioloģijas fakultāte Klimatiskie signāli ozolos
8 Didzis Tjarve LU Bioloģijas fakultāte Dendroekoloģijas metodes vides kvalitātes vērtēšanā
9 Liene Sabule LU Bioloģijas fakultāte Dižskābarža Fagus sylvatica (L.) izplatība Šķēdes mežu novadā
10 Guna Ūsele LU Bioloģijas fakultāte Ūdens līmeņa svārstību un klimata ietekme uz melnalkšņu Alnus glutinosa radiālo augšanu
11 Normunds Silārs LLU Meža fakultāte -----
12 Anda Sprudzāne LU Bioloģijas fakultāte -----
13 Agita Treimane LU Bioloģijas fakultāte -----
14 Sandra Ikauniece Daugavpils Universitāte -----

Copyright © 2009 Latvijas Dendroekologu biebrība

Pēdējās izmaiņas: 28.05.2009.