Grafiku tipi

Lai programmā R veidotu kāda veida grafiku, ir jāizvēlas atbilstošā funkcija

Pamatfunkcija grafiku zīmēšanai ir funkcija plot(), kas pamatgadījumā veido izkliedes (Scatter-plot) grafiku


  > x<-rnorm(100)
  > plot(x)

Izmantojot to pašu funkciju plot() ir iespējams iegūt vēl vairākus grafiku veidus, ja funkcijai kā papildus arguments norādīts type= ar iespējamām vērtībām "l", "o", "b" un "h".


  > plot(x,type="l")


  > plot(x,type="o")


  > plot(x,type="b")


  > plot(x,type="h")

Lai uzzīmētu tā saukto "slokšņu" grafiku, jāizmanto funkcija barplot()


  > barplot(x)

Boxplot tipa grafiks tiek veidots ar funkciju boxplot()


  > boxplot(x)

Histogrammas izveidošanai jāizmanto funkcija hist()


  > hist(x)