LatDendro 2009

Par konferenci

Programma

Reģistrācija

Dalībnieki

Ziņojumu kopsavilkumi

Programma

9.00-9.30 Dalībnieku reģistrācija
9.30-9.35 Konferences atklāšana
9.35-9.45 Latvijas Dendroekologu biedrība
9.45-10.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
10.00-10.20 Didzis Tjarve "Dendroekoloģijas metodes vides kvalitātes vērtēšanā"
10.40-11.00 Brigita Javoiša, Guntis Brūmelis "Kokaudzes traucējuu un sukcesijas tendences Moricsalā"
11.00-11.20 Oskars Zaļkalns "Gaisa piesārņojuma ietekme uz egļu audzēm Kurzemē"
11.20-11.40 Roberts Matisons "Klimatiskie signāli ozolos"
11.40-12.00 Liene Sabule "Dižskābarža Fagus sylvatica (L.) izplatība Šķēdes mežu novadā"
12.00-12.20 Iluta Lūce "Klimatisko faktoru ietekme uz parastās priedes radiālo pieaugumu kalcifilajā zāļu purvā"
12.20-13.00 Diskusijas un konferences noslēgums

Copyright © 2009 Latvijas Dendroekologu biebrība

Pēdējās izmaiņas: 28.05.2009.